Przejdź do treści

Napisz do nas!

Najczęściej znajdziesz nas w Centrum Innowacji PW przy
ul. Rektorskiej 4 lub w biurze naszego partnera strategicznego, na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, pok. 127:

Facebook https://www.facebook.com/EnactusPW

Instagram @enactuspw